22 sierpnia 2015

Miodobranie Kurpiowskie

Impreza folklorystyczna „Miodobranie Kurpiowskie” organizowana jest corocznie w ostatnią niedzielę sierpnia w gminie Myszyniec i stanowi prawdopodobnie jedyną imprezę tego typu w kraju. Mimo szeregu zmian, przekształceń i uzupełnień Miodobranie spełnia kilka ważnych celów: przypomina mieszkańcom Puszczy Zielonej ich bogate tradycje i zwyczaje bartnicze, umożliwia współczesnym twórcom i artystom ludowym zaprezentowanie swojej twórczości, integruje miejscową społeczność a jednocześnie promuje region, jego historię, kulturę i obecne dokonania gospodarcze wśród coraz liczniej przybywających na święto miodobrania turystów krajowych i zagranicznych.

Program XXXVIII Miodobrania Kurpiowskiego

29 sierpnia (sobota) 2015 r. – Miodobraniowa Noc Kabaretowa
Miejsce – Amfiteatr RCKK w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 2

19:00 – Uroczyste rozpoczęcie
19:10 – Koncert „ZŁOTE PRZEBOJE”
22:00 – Kabaret „WEŹRZESZ”
23:00 – Kabaret „FILIP Z KONOPI”
24:00 – Zakończenie

30 sierpnia (niedziela) 2015 r. – Główna część XXXVIII Miodobrania Kurpiowskiego
Miejsce – „KURPIOWSKA KRAINA” w Wykrocie koło Myszyńca

10:30 – Msza Święta Miodobraniowa z elementami gwary Kurpiowskiej pod przewodnictwem kardynała Gerharda Műllera – Prefekta Kongregacji Nauki Wiary
12:00 – Uroczysty przejazd – korowód do Wykrotu
12:30 – Uroczyste rozpoczęcie -Amfiteatr KURPIOWSKA KRAINA w Wykrocie
13:30 – Widowisko obrzędowe „Podbzieranie niodu na Kurpsiach”
14:20 – Prezentacje Kurpiowskich Zespołów Folklorystycznych
15:00 – Prezentacje sceniczne „Zespół Pieckowianie”
15:30 – Rozstrzygnięcie konkursów Miodobraniowych i wręczenie nagród
16:00 – Prezentacje sceniczne „Zespoł Pieśni i Tańca LUBLIN”
17:00 – „Rytmy Afryki” – Fundacja Salwatti
17:20 – Koncert Zespołu TRZY KORONY
19:00 – Szymon Kusarek SHOW
19:30 – Koncert Zespołu BEDNAREK
21:00 – Koncert Zespołu „Za Pięć Dwunasta”

Plan imprezy:
Plan imprezy

Plan dojazdu:
Mapa dojazdu