444px-POL_gmina_Kadzidlo_COA.svgGmina Kadzidło położona jest w Puszczy Kurpiowskiej, jednej z najpiękniejszych powierzchni leśnych kraju. Znaczną część gminy stanowią lasy z bogatą fauną i florą. Przez gminę Kadzidło przepływają też rzeki: Rozoga, Omulew, Piasecznica i Szkwa. Występujące tu walory naturalne, a z drugiej strony niski stopień uprzemysłowienia, stwarzają bardzo korzystne i dogodne warunki do wypoczynku. Kadzidło to także miejsce przepełnione tradycją i kulturą kurpiowską – jedno z najbardziej znanych ośrodków regionalnej sztuki kurpiowskiej zachowanej w zdobnictwie, wycinankarstwie, strojach i innych formach twórczości ludowej.